Hem Leader-projekt SAMVERKAN HOGA SALUHALL

SAMVERKAN HOGA SALUHALL

av Martin Alexandersson

Omställning Tjörn driver projektet Samverkan Hoga saluhall med finansiering av Leader Bohuslän. Projektet vill stimulera intresset och förbättra förutsättningarna för ökad lokal och långsiktigt hållbar matproduktion och -konsumtion på Tjörn. Projektet pågår fram till 31 mars 2025.

Nytänkande med rötter i historien

Vi vill genom projektet stimulera intresse och nytänkande för produktion av lokal mat och att konsumenter ska kunna handla hållbart producerad mat från Tjörn på Tjörn. Tjörn har en intressant odlingshistoria, där en bördig och varierad jordmån tidigare brukades för öns egen försörjning. En del av det som producerades kunde också säljas utanför kommunen på grund av sin höga kvalitet. ”Tjörnpotatis” är ett välkänt begrepp från den tiden. Idag används den odlingsbara marken i huvudsak till att odla gräs, s k vallodling.

Projektsyfte

Projektet syftar till att etablera och driva ett producent- och konsumentråd för utveckling av samverkans­lösningar som ur ett brett perspektiv stimulerar och stödjer långsiktigt hållbar matkonsumtion och -produktion. Därtill är syftet att genomföra programserien Tjörnmat som avser öka såväl lokala producenters som allmänhetens kunskap om och intresse för lokalproducerad mat.  Initiativet ligger i linje med Omställning Tjörns övergripande strategi, vars syfte är att stödja omställningsarbetet på Tjörn enligt gällande principer för Transition Network, allmännyttigt och partipolitiskt obundet.

Saluhallen en mötesplats

Den nystartade Hoga saluhall fungerar som en mötesplats som underlättar försäljning och konsumtion av hållbart lokalproducerad mat. Med saluhallen som utgångspunkt samlas ett stort antal intresserade producenter och konsumenter ­­– en grupp som utgör en viktig rekryteringsbas för projektets producent- och konsumentråd och för utveckling av samverkanslösningar. Ur ett producentperspektiv kan det handla om gemensam planering av utbud, gemensamma inköp samt utveckling av produkter, processer, teknik och metoder.

Projektet Samverkan Hoga saluhall drivs av föreningen Omställning Tjörn och genomförs i samverkan med Lantbrukarnas Riksförbund, Tjörns kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktperson: Kerstin Littke kerstin@nordstromgarden.se

Tjörnmat

Hur kan sjömaten utvecklas på Tjörn? 15 April 2024

You may also like

Lämna en kommentar

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy