Hem Omställning Tjörn Havskolonilotter

Havskolonilotter

av Emilie Cederquist

Tjörn är välkänt för sina fina musselvatten och goda odlingsmöjligheter men det finns fortfarande en stor potential för småskalig hållbar produktion av denna ypperliga proteinkälla som kan odlas med små arbetsinsatser. I september gjorde vi en ansökan om ett pilotprojekt för att visa hur en andelsägd odling skulle kunna organiseras och också bli en viktig plattform för att öka kunskapen om denna underutnyttjade resurs. Ansökan avslogs dessvärre men vi kommer att gå vidare på annat sätt.

Kontaktperson: Niklas Wennberg

niklas@pondfishandgreens.com

You may also like

Lämna en kommentar

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy