Hem EU-projekt 2020

EU-projekt 2020

av Emilie Cederquist

Klimatkrisen är ett återkommande ämne i dagens samhälle. På Tjörn har ett gäng som redan kommit en bit i sin omställning tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Väst arbetat fram ett projekt där man ska inspirera allmänheten att påbörja sin egen omställningsresa. Projektet har tre delar som kommer att löpa parallellt under året. Projektledaren, som är journalist till yrket, kommer att göra en artikelserie med personer som har kommit en bit på sin väg mot ett hållbart leverne. Handfasta tips utlovas, pekpinnarna kommer att läggas undan och möjligheten att undvika de misstag som redan har gjorts kommer att ges. En annan del i projektet är ett omställningscafé där man är välkommen att lyssna på föreläsare som behandlar olika teman men med fokus på hållbarhet och omställning. Dessa cafétillfällen planeras att erbjudas en gång i månaden. Den tredje delen är av mer praktisk karaktär och består av en kurs i självhushållning och fristående work-shops. Avslutningsvis så anordnas en utställning. Projektet beviljades 705 000 kronor och kommer att löpa under ett års tid.

Projektet prioriteras då det har en stark organisation och bred lokal förankring, samt ett tydligt underifrånperspektiv. Det bidrar till strategins mål 3 ”En miljömässigt hållbar del av Bohuslän” genom att verka för omställning till ett hållbart samhälle. Omställning Tjörn bedöms utvecklas till en hållbar organisation då det kommer att ingå i den befintliga omställningsrörelsens nätverk och har därmed möjligheter att sprida projektets effekter och ge ringar på vattnet både under och efter projekttiden.

Detta är ett projekt inom landsbygdsutveckling; Leader Södra Bohuslän. Projektet ägs av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genom LEADER Södra Bohuslän.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy