Hem Leader-projekt Cykla säkert på Tjörn

Cykla säkert på Tjörn

av Martin Alexandersson

Strax före jul skickade vi in ansökan till Leader och i januari fick vi positivt besked! I ansökan beskrev vi syftet med vårt projekt så här:   
Utreda behov och nytta samt sammanställa fakta att kunna ta avstamp i för att gå vidare med syfte att stimulera utveckling av cyklingen på Tjörn, med det långsiktiga målet att det anläggs och underhålls fler GC (gångcykel)-banor samt att befintliga cykelbara stigar och cykelleder sammankopplas till ett fungerade cykelnätverk på Tjörn 

Leader beviljade ansökan med motiveringen: 
Ansökan beviljas då det är en lokal samhällsfråga och handlar om att ur ett hållbart 
levnadssätt ta del av närmiljön och uppmuntra fler att ta cykeln i stället för bilen. 

Sen dess har vi haft ett planeringsmöte samt genomfört en kväll för allmänheten, med filmvisning och efterföljande samtal och idékläckning. Filmen vi såg var Bikes vs Cars av Fredrik Gertten och gav upphov till många tankar genom att vara både hemsk och hoppingivande. 

Nu har vi fram till november på oss att arbeta med Cykla säkert (och trevligt!) på Tjörn och sammanställa en rapport med vad vi kommit fram till. Vi ser fram emot att lite mer fokuserat få fortsätta det vi redan påbörjat, dvs att kartlägga cyklingen på Tjörn, för att förhoppningsvis hitta konstruktiva förslag att dela med oss av. Vi planerar cykelcaféer och expertpaneler, workshops, prova på nya cykelleder, och mycket mer. Vi hoppas få prata med många Tjörnbor och även besökare för att försöka få en bild av hur folk ser på att cykla på Tjörn.  

Tycker du det låter viktigt och roligt att vara med och uppmärksamma och utveckla cyklingen på vår ö är du varmt välkommen vara med. Vill du inte delta aktivt men har tankar, kunskap och idéer blir vi jätteglada om du hör av dig. 

Kontakt: karin.haby@hotmail.com 

You may also like

Lämna en kommentar

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy