Hem Reportage Dagordning för Extra årsmöte för föreningen Omställning Tjörn 28 augusti 2024

Dagordning för Extra årsmöte för föreningen Omställning Tjörn 28 augusti 2024

av Martin Alexandersson

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

  • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  • Val av två justeringsmän för årsmötet
  • Fastställande av stadgeändringsförslag från föregående årsmöte angående förtydligande av föreningens syfte:

Föreningens namn är Omställning Tjörn. Föreningens syfte är att stödja omställningsarbetet på Tjörn enligt gällande principer för Transition Network, allmännyttigt och partipolitiskt obundet, samt att därmed belysa möjliga livsmönster och levnadssätt i bred kulturell bemärkelse.

Mötet avslutas

För frågor Email:  info@omstallningtjorn.se

You may also like

Lämna en kommentar

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy