Hem Omställning Tjörn Vattnets roll i att kyla och balansera klimatet

Vattnets roll i att kyla och balansera klimatet

av Emilie Cederquist

Vattnets roll i att kyla och balansera klimatet

Vi vet att vi ska minska våra utsläpp men finns det något mer vi kan göra för att bromsa den globala uppvärmningen? Detta är en fråga som vi inom Omställning Tjörn jobbar med i förstudien ”Vattnets roll i att kyla och balansera klimatet”. Vattnet har potential att kyla klimatet i sina kretslopp genom land och atmosfär. Vi har faktiskt möjlighet att påverka dessa kretslopp. Det kan vi göra genom jorden. Genom regenerativa odlingsmetoder och smartare skogsbruk. Förstudie Agenda 2030 finansieras av LEADER Södra Bohuslän.

Kontaktperson: Daniel Norén danielnoren@outlook.com

You may also like

Lämna en kommentar

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy